Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Pracoviská úrazovej chirurgie a traumatológie

Bratislavský kraj
Pracovisko Primár/prednosta kontakt
UNB -  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Doc.MUDr.Boris Šteňo, PhD. http://www.unb.sk/  
UNB - Nemocnica Ružinov MUDr. Andrey Švec   http://www.unb.sk/  
UNB - Nemocnica akad. L. Dérera Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. http://www.unb.sk/  
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava   Prof.MUDr.Milan Kokavec, PhD. http://www.dfnsp.sk/  
Nemocnica Svätého Michala, a.s.  

MUDr.Tomáš Horváth, MPH, MHA

http://www.nsmas.sk/index.php  
Trnavský kraj
Pracovisko Primár/prednosta kontakt
Fakultná nemocnica Trnava   MUDr.Peter Urban, PhD. http://www.fntt.sk/  
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. MUDr. Ján Kayser

https://www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-urazovej-chirurgie-a-ortopedie-ga-p80747011101/

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. MUDr. Varga Igor

https://www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-urazovej-chirurgie-ds-p51102013101/

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.   MUDr. Peter Pikus http://www.nemocnicapiestany.sk/  
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.   MUDr. Mgr. Daniel Vidovič, MPH http://www.nspskalica.sk/  
Nitriansky kraj
Pracovisko Primár/prednosta Kontakt
Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Marek Tomčo, PhD. http://www.fnnitra.sk/
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Zsolt Góra http://www.nspnz.sk/
Nemocnice s poliklinikami n.o. - miesto prevádzky Topoľčany MUDr. Ján Paulík  

https://www.procare.sk/oddelenie-urazovej-chirurgie-to/

Nemocnice s poliklinikami n.o. - miesto prevádzky Levice   MUDr. Adrián Horváth  

https://nemocnicalevice.agel.sk/pracoviska/oddelenia/urazova-chirurgia.htm

FORLIFE n.o. - Všeobecná Nemocnica Komárno   MUDr. Gustáv Škodáček  

https://nemocnicakomarno.agel.sk/pracoviska/oddelenia/chirurgia.html

Mestská nemocnica -  Zlaté Moravce   MUDr. Jozef Hanzel https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/pracoviska/oddelenia/chirurgicke-oddelenie.html
Banskobystrický kraj
Pracovisko Primár/prednosta kontakt
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica MUDr.Radomír Gajdoš, PhD. http://www.fnspfdr.sk/  
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica MUDr. Roman Koreň, PhD.  http://www.dfnbb.sk/  
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. MUDr.Erik Wágner http://www.nspbr.sk/  
Nemocnice a polikliniky, n.o. - Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom MUDr.Grolmus Ján  
Nemocnice a polikliniky, n.o. - Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota MUDr. Peter Juhász  

https://www.procare.sk/oddelenie/chirurgicke-oddelenie-rs-p25705010102/

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca MUDr. Juraj Ganaj   http://www.nsprevuca.sk/  
Nemocnica Zvolen a.s. MUDr. Michal Rybár  https://nemocnicazvolen.agel.sk/pracoviska/oddelenia/ortopedia/nas-tim.html
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. MUDr. Zsolt Mihalovics  

https://www.lcnsp.sk/old/web/oddelenie-ortopedie-a-urazovej-chirurgie

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš   MUDr. Vladimír Lukáč http://www.nspvk.sk/  
Trenčanský kraj
Pracovisko Prednosta/primár Kontakt
Fakultná nemocnica Trenčín MUDr. Marcel Mišák http://www.fntn.sk/
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica MUDr. Marcel Šumec   http://www.nemocnicapb.sk/  
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach MUDr. Radoslav Strapko  http://www.hospital-bojnice.sk/
Žilinský kraj
Pracovisko Primár/prednosta Kontakt
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina MUDr. Juraj Kacian http://www.fnspza.sk/
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica MUDr. Daniel Oslanec   http://www.uvn.sk/  
Univerzitná nemocnica Martin Libor Nečas http://www.unm.sk/
Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a. s. - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš MUDr. Marián Selecký   http://www.nsplm.sk/  
Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a. s. - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého  Dolný Kubín   MUDr. Sedliak Ján   http://www.donsp.sk/donsp/  
Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a. s. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   MUDr. Ivan Húževka   http://www.kysuckanemocnica.sk/  
Hornooravská nemocnica s poliklinikou : HNsP TRSTENÁ   MUDr. Ján Papan http://www.nsptrstena.sk/  
Prešovský kraj
Pracovisko Primár/prednosta Kontakt
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov   MUDr. Peter Kľoc, PhD http://www.fnsppresov.sk/  
Nemocnica Poprad, a. s.   MUDr. Marek Šperka http://www.nemocnicapp.sk/  
Ľubovnianska nemocnica, n.o.   MUDr. Rastislav Šipoš   http://www.nspsl.sk/  
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.   MUDr.Martin Novotný, MPH  https://nemocnicakezmarok.agel.sk/pracoviska/oddelenia/chirurgia.html
Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. MUDr. Olach Pavol

https://www.procare.sk/oddelenie/chirurgicke-oddelenie-he-n51499010101/

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.  MUDr.Igor Leško

https://www.procare.sk/oddelenie/chirurgicke-oddelenie-sk-n82049010201/

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov MUDr.Patrik Mihaľ http://www.nsp-bardejov.sk/  
Vranovská nemocnica, n.o. MUDr. Dušan Sukovský https://www.procare.sk/oddelenie-vseobecnej-a-urazovej-chirurgie-vt/
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. MUDr.Ľubomír Strelka, PhD., MPH.  https://nemocnicalevoca.agel.sk/pracoviska/oddelenia/chirurgicke.html
Košický kraj
Pracovisko Primár/predosnta kontakt
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice KLINIKA ORTOPÉDIE A TRAUMATOLÓGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, pracovisko Trieda SNP 1 doc. MUDr. Marek Lacko PhD.  http://www.unlp.sk/  
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec MUDr.Zsolt Nagy, MBA http://www.nspkch.sk/  
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. MUDr.Edward Huľo PhD., MPH https://www.procare.sk/oddelenie-vseobecnej-a-urazovej-chirurgie-spisska-nova-ves/
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. MUDr. Jozef Banykó https://www.procare.sk/oddelenie/chirurgicke-oddelenie-rv-p85363010101/
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s MUDr. Maroš Eľko  https://www.procare.sk/oddelenie/chirurgicky-klaster/oddelenie-urazovej-chirurgie-mi-p66599013101/
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. MUDr. Lukáš Zbojovský https://www.procare.sk/chirurgicky-klaster-tv/
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. MUDr. Rudolf Pustay https://nemocnicakrompachy.agel.sk/pracoviska/oddelenia/chirurgia.html
KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE, pracovisko Rastislavova 43 prof. MUDr. Miroslav Kitka PhD. http://www.unlp.sk/