Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu
V databáze nie je žiadne podujatie.