Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie akcie

30 - 02
jul 2021
EFORT
virtuálny online formát
15 - 17
sep 2021
Novákovy traumatologické dny
Hotel Maximus Resort, Brno, ČR
22 - 24
sep 2021
XXIII. Slovenský národný kongres úrazovej chirurgie
Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov
Korešpondenčné voľby