Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie akcie

30 - 03
dec 2017
XVIII. Novákovy traumatologické dny
Brno / Hotel Brno Maximus Resort
DEJINY CHIRURGIE NA SLOVENSKU II. rozšírené vydanie