Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu
V databáze nie je žiadne podujatie.
DEJINY CHIRURGIE NA SLOVENSKU II. rozšírené vydanie