Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie akcie

25 - 26
may 2017
21 - 22
sep 2017
XVIII. Novákovy traumatologické dny
Brno / Hotel Brno Maximus Resort
DEJINY CHIRURGIE NA SLOVENSKU II. rozšírené vydanie