Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

XXV. Kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Dokumenty na stiahnutie:

1. Pozvánka s prihláškou (pdf)
2. Program (pdf)
3. Všeobecné a organizačné informácie (pdf)

For English verion please visit this site


« Späť